Lokala föreskrifter och regler på Motala GK

Läs mer här

8. ORDNINGSFÖRESKRIFTER

8.1 Vårdad klädsel, inte badshorts eller strandlinne, krävs på banan och i klubbhuset. 

8.2 Golfskor med metallspikar är inte tillåtna i klubbhuset.

8.3 Kopplad hund får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel.

8.4 Spelarna bör inte störa andra spelare med elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner).

8.5 Spelare är skyldiga att följa anvisning från kontrollant. Golf-ID, medlemsbricka eller greenfeekvitto ska uppvisas.

8.6 Spelare som inte erlagt gällande greenfee kan avvisas från banan och får erlägga avgift motsvarande dubbel gällande greenfee.

8.7 Hela bunkerkrattan skall placeras i bunkern med skaftet i spelriktningen.

8.8 Det är tillåtet att ta en paus på högst 5 minuter vid kiosken efter hål P9. Om efterföljande grupp inte önskar ta paus har den rätt att gå igenom. Grupp som är mer än startintervallet efter gruppen framför har inte rätt till paus.

8.9 Banpersonalen har alltid företräde.

8.10 Barnvagn är tillåten på egen risk.

8.11 Förbjudet att kasta fimpar och snuspåsar.

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan ge tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslagna på anslagstavlorna och vid 1:a tee.