Medlemskap

Som fullbetalande medlem spelar du fritt på Motala och Mjölby, Vreta Kloster .
Du kan bli fullbetalande medlem genom att förvärva en spelrätt från en medlem.
Du kan också välja att vara årsmedlem utan spelrätt, till en högre årsavgift.

Medlemskap - avgift

Senior*
6 000 kr

Senior Guld***
8 300 kr

Årsmedlemskap (utan spelrätt)*
 6 900 kr

Vardagsmedlem
4 900 kr

Greenfeemedlem
1 300 kr

Non Resident**
4 300 kr

Non Resident Greenfeemedlem**
695 kr

Studerande*
3 300 kr

Junior 0-6 år*
600 kr

Junior 7-21 år*
100kr * ålder  (ex. 13 år * 100 = 1 300 kr)

Junior 22-25 år
3 700 kr

Medlemskap - avgift

Passiv
600 kr

Familj max
14 700 kr

Påminnelseavgift
60 kr

Städavgift
400 kr

Vagnbodar och skåp

Vagnsbodsplats, 
500 kr

Vagnsbodsplats, med el
600 kr

Golfbilplats med skåp
1500 kr

Övrigt om medlemskap

• Samarbetet med Mjölby och Vreta Kloster fortsätter så att fullbetalande medlem, senior och junior spelar helt fritt på de andra klubbarna, med undantag för helger mellan kl 8:00-12:00.

• Våra egna greenfeemedlemmar har 100 kronor rabatt vid spel på Motala GK (18-hålsgreenfee), men ingen rabatt på andra klubbar.

• Vardagsmedlemmar har ingen rabatt på samarbetsklubbarna.

Förtydligande *

* fritt spel på inom samarbetet (Mjölby och Vreta Kloster)

** gäller distansmedlem boende minst 100 kilometer från Motala.

*** inkl 1200 rangebollar, 1st. lektion, 1st klubbtröja, 1st greenfeecheck och 10% rabatt extra i shopen.