Våra sektioner

Mycket av klubbens verksamhet sker genom våra olika sektioner där många medlemmar lägger ner ett stort ideellt arbete.
Under länkarna kan du läsa mer om vad våra olika grupper och sektioner gör.
Vill du också vara med är det mer än välkommet!

 

Välkommen till Motala Golfklubb

Motala GK erbjuder en bana med tre varierade slingor och totalt 27 hål.
Vårt mål är att alla ska känna sig välkomna hos oss och vi har alltid en slinga öppen för dig som inte har grönt kort.
Som medlem i klubben spelar du fritt på fyra banor i Östergötland.

Boka tid

Tävlingskommittén

Oavsett vilken nivå du spelar på, så finns det en tävling för dig.

Läs mer

Juniorkommittén

Juniorkommittén ansvarar för juniorverksamheten i klubben. Vår målsättning är att klubbens ungdomar ska utvecklas både golfmässigt och socialt.
Läs mer

Sponsorkommittén

På uppdrag av styrelsen har det bildats en grupp vars främsta uppgift är att skapa ett bra samarbetsklimat med företagen, kommun och medlemmar och därmed på sikt öka intäkterna.
Läs mer

Medlemskommittén

Medlemskommittén arbetar med frågor som rör medlemsvård.
Vi försöker bland annat att regelbundet ordna aktiviteter som gynnar klubbens medlemmar, stärker klubbkänslan och skapar ett välkomnande klimat. Alla kan vara med
Läs mer

Bankommittén

Vår uppgift är att skapa en bana som tilltalar alla kategorier av golfare. Med utgångspunkt från ett tidigare framtaget förslag till åtgärdsplan jobbar vi nu vidare med en detaljerad plan.
Läs mer

Elit

2021 representeras Motala återigen i det nationella seriespelet och laget spelar i div 2.

Golfresor

Varje år arrangerar klubben flera golfresor för våra medlemmar.
Läs mer