Den officiella sponsorn för Motala Golfklubb är online casino Vavada. dejting Присоединяйтесь к Joycasino и воспользуйтесь зеркалом для непрерывного доступа к любимым играм. Регистрация занимает всего несколько минут, а бонусы сделают вашу игру еще интереснее. Честные игры и быстрые выплаты – главные преимущества Джойказино.

Våra sektioner

Mycket av klubbens verksamhet sker genom våra olika sektioner
där många medlemmar lägger ner ett stort ideellt arbete.
Under länkarna kan du läsa mer om vad våra olika grupper och sektioner gör.
Vill du också vara med är det mer än välkommet!

 

Välkommen till Motala Golfklubb

Motala GK erbjuder en bana med tre varierade slingor och totalt 27 hål.
Vårt mål är att alla ska känna sig välkomna hos oss och vi har alltid en slinga öppen för dig som inte har grönt kort.
Som medlem i klubben spelar du fritt på fyra banor i Östergötland.

Boka tid

Tävlingskommittén

Oavsett vilken nivå du spelar på, så finns det en tävling för dig.

Läs mer

Juniorkommittén

Juniorkommittén ansvarar för juniorverksamheten i klubben. Vår målsättning är
att klubbens ungdomar ska utvecklas både golfmässigt och socialt.

Läs mer

SponsorGRUPPEN

På uppdrag av styrelsen har det bildats en grupp vars främsta uppgift är att skapa ett bra samarbetsklimat med företagen, kommun och medlemmar och därmed på sikt öka intäkterna.
Läs mer

Medlemskommittén

Medlemskommittén arbetar med frågor som rör medlemsvård.
Vi försöker bland annat att regelbundet ordna aktiviteter som gynnar klubbens medlemmar, stärker klubbkänslan och skapar ett välkomnande klimat. Alla kan vara med.

Läs mer

Bankommittén

Vår uppgift är att skapa en bana som tilltalar alla kategorier av golfare. Med utgångspunkt från ett tidigare framtaget förslag till åtgärdsplan jobbar vi nu vidare med en detaljerad plan.
Läs mer

Miljö och Hållbarhetskommittén

MILJÖPOLICY

 En god miljö och en hållbar verksamhet är viktigt för klubben. Vår ambition är att
minimera vår miljöpåverkan och samtidigt utveckla golfanläggningen på ett ansvarsfullt sätt.
Våra medlemmar och gäster skall få en hög spelupplevelse och samtidigt känna
sig trygga att vi förvaltar anläggningen utifrån miljön ansvarsfullt sätt.

Detta uppnår vi genom att kontinuerligt ta miljöhänsyn i alla våra aktiviteter på anläggningen
samt ständigt arbeta för att förbättra vårt miljöarbete så att vi minskar vårt klimatavtryck.
Varje medarbetare skall uppmuntras till att ta hänsyn till miljön i det dagliga arbetet. 
Klubbens medlemmar och gäster skall också uppmuntras att ta samma
hänsyn under sin vistelse vid klubbens golfanläggning.

För att uppnå detta skall all personal ges utbildning i miljöfrågor och miljörisker som är
relevanta för anläggningen samt hur man agerar för att minimera dessa risker.
Både medarbetare och medlemmar skall uppmuntras att aktivt delta i
miljöarbetet genom att föreslå förbättringar.

Ledningen sätter målen för miljöarbetet. Cheferna samordnar och driver det löpande
miljöarbetet med delaktighet från medarbetarna. Lagstiftning sätter miniminivån men
det ligger i klubbens intresse att upprätthålla högre standard än detta.

Ledningen reviderar årligen miljöarbetet och följer upp satta miljömål och tillhörande planer.
Vid förändringar till anläggningen eller när ny teknik tas i anspråk ska
miljökonsekvenserna undersökas och utgöra en del av beslutsunderlaget.
Stor vikt ska läggas på förebyggande miljöarbete.

Miljöpolicyn gäller för all verksamhet på klubben.

Läs mer

Golfresor

Varje år arrangerar klubben flera golfresor för våra medlemmar.
Läs mer