Styrelse Motala golfklubb

Motala GK:s styrelse leds av ordföranden Liling Hermansson. 

Alla styrelseledamöter har olika ansvarsområden för klubbens utveckling, ansvarsområden som är kopplade till de grupper och kommittéer som finns.

Har du något förslag du vill att vi i styrelsen ska ta upp? 
Skicka e-post till styrelsen

Ordförande

Liling Hermansson
E-post
0723-59 97 77Byggnader/ekonomi

Kjell Wadsby
E-post
0705-25 96 45Dennis Svensk
E-post
072-323 68 79    

 

 

Peter Johansson
E-post
0141-22 06 60
0736-30 69 58

 

Ann-Sofi Hult
E-post
070-349 95 13

Vice ordförande/vision 50/50

Barbro Heurlén
E-post
076-227 27 24


Tore Svensson

Bana
E-post
070-317 11 94

 

Jimmy Szigeti
E-post

0705-59 67 17


Pia Ek
E-post
070-5200447

 

 

Image

Liling Hermansson
Ordförande
E-post
0723-59 97 77

Image

Barbro Heurlén
Vice ordförande/vision 50/50
E-post
076-227 27 24

Image

Kjell Wadsby
Byggnader/ekonomi
E-post
0705-25 96 45    

Image

Ann-Sofi Hult
E-post
070-349 95 13

Image

Pia Ek
E-post
070-5200447

Image

Tomas Lindh
Pro
0141-508 40
E-post

Image

Tore Svensson
Bana
E-post
070-317 11 94

Image

Dennis Svensk
E-post
072-323 68 79    

Image

Peter Johansson

 
 
 

Verksamhetsplan

Motala Golfklubbs Värdegrund  

Motala GK vill vara en vänlig och prestigelös golfmötesplats, där medlemmar, gäster och medarbetare känner sig välkomna, värdefulla och väl omhändertagna.

Motala GK´s ledord är: Glädje Engagemang Ansvar Respekt Jämställdhet

Glädje

Vi gläds med varandras framgångar.

Vi uppmuntrar varandra och håller ett gott humör på och utanför banan.

Vi känner och visar glädje i det vi gör.

Engagemang

Vi ställer upp för klubben vid arrangemang och event.

Vi vill vara delaktiga i klubbens utveckling.

Vi hjälper varandra när någon behöver stöd.

Ansvar

Vi tar ansvar för vårt beteende på och utanför banan.

Vi är goda förebilder när vi representerar vår klubb.

Vi vårdar våra och andras banor och följer golfens regler.

Respekt

Vi hälsar på alla vi möter.

Vi respekterar varandra och våra aktiviteter.

Vi pratar med varandra inte om varandra.

Läs hela verksamhetsplanen här

Stadgar för Motala Golfklubb

Stadgar för Motala Golfklubb, stiftad den 10 maj 1956. MoGK. Ansluten till Svenska Golfförbundet som nr 51. Fastställda av årsmöte den 4 februari 1984, reviderade av årsmöte den 30 januari 1988, 30 november 2006, 26 november 2009, 17 november 2011 och extra medlemsmöte 24 juni 2014.

IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING - DEFINITION

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.


MÅL OCH INRIKTNING

Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende.

Idrott skall utformas och organiseras så att den blir tillgänglig för alla dem som önskar utöva den.

Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.


ÄNDAMÅL

Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel på Tuddarps golfbana i enlighet med idrottens mål och mening.


HEMORT

Klubben har sin hemort i Motala.