Tävlingskommittén

Att tävla är en del i all idrott, och i golfen är tävlingarna ett kul sätt att umgås och träffa nya golfare. Tävlingskommittén vill utveckla den sociala samvaron på klubben och alla golfares individuella utveckling. Det sker genom tävlingsverksamhet, men också genom att till exempel anordna kurser i regelkunskap.

Tävlingskommittén genomför tävlingar av olika slag, allt från traditionella klubbtävlingar med både singel- och parspel till seriespel och tävlingar som vi arrangerar på uppdrag av Östergötlands Golfförbund och Svenska Golfförbundet. Vi planerar tävlingsprogrammet varje år, skaffar tävlingssponsorer, ser över de lokala reglerna och ser till att handicap-reglerna efterlevs. Vi hälsar alla välkomna till den kommande tävlingssäsongen.

Agneta Kangasniemi
070-796 43 97
E-post

Anders Gustavsson
0705-24 20 21
E-post

Janne Gustafsson
0706-06 01 81
E-post

Olavi Kangasniemi
0730-79 92 58
E-post
 
 

Bosse Larsson
0705-32 01 94
E-post

Magnus Åkesson
070-3980321
E-post 

Svante Larsson
0705-40 39 50
E-post

Inga Rapp
073-0258151
E-post

Lars Johanson
0708-27 63 50
E-post

Tävlingskansli 
(endast tävlingsdagar)
0768-49 13 75
E-post