Tävlingskommittén

Att tävla är en del i all idrott, och i golfen är tävlingarna ett kul sätt att umgås och träffa nya golfare. Tävlingskommittén vill utveckla den sociala samvaron på klubben och alla golfares individuella utveckling. Det sker genom tävlingsverksamhet, men också genom att till exempel anordna kurser i regelkunskap.

Tävlingskommittén genomför tävlingar av olika slag, allt från traditionella klubbtävlingar med både singel- och parspel till seriespel och tävlingar som vi arrangerar på uppdrag av Östergötlands Golfförbund och Svenska Golfförbundet. Vi planerar tävlingsprogrammet varje år, skaffar tävlingssponsorer, ser över de lokala reglerna och ser till att handicap-reglerna efterlevs. Vi hälsar alla välkomna till den kommande tävlingssäsongen.

Agneta Kangasniemi
070-796 43 97
E-post

Anette Carlsson
070-531 08 07
E-post

Torbjörn Palm
070-330 68 88
E-post
 
Hampus Larsson
072-222 23 37
E-post

Magnus Åkesson
070-398 03 21
E-post

Bosse Larsson
070-532 01 94
E-post

 

Peter Yngve
070-382 99 42
E-post

Inga Rapp
073-025 81 51
E-post