Bankommittén

Vår uppgift är att skapa en bana som tilltalar alla kategorier av golfare. Med utgångspunkt från ett tidigare framtaget förslag till åtgärdsplan jobbar vi nu vidare med en detaljerad plan. Det finns hela tiden möjligheter till anpassningar och förbättringar, men samtidigt måste vi ta hänsyn till klubbens ekonomiska förutsättningar. Vårt mål är att få till en anläggning som skall hålla hög klass samt vara säker att vistas på för medlemmar, greenfee-gäster och banarbetare.

 

Erik Ross
073-908 18 42

Peter Johansson

Lena Lintzén
0141-23 34 10
070-652 93 57
E-post